У чому полягає процес автоматизації обліку зберігання товарів?

А) Упровадженні систем кодування місць зберігання товарів.

Б) Застосуванні ПЕОМ при виписуванні рахунків-фактур.

В) Упровадженні автоматизованих систем управління товарними запасами.

Г) Веденні документації в друкованому викладі та електронних носіях.

24. Використання автоматичних ідентифікаційних систем у торгівлі забезпечує:

А) Усунення зазначених обсягів ручної праці та зберігання якості властивостей товару.

Б) Кількісне вимірювання маси товару.

В) Автоматизацію замовлення та інвентаризацію товарів, єдину систему обліку товарів та скорочення часу обслуговування.

Г) Використання касових машин зі сканувальними пристроями та швидкісне вакуум-пакування товару.

Який вид транспорту має найбільш високу здатність доставляти товари в певну точку за принципом „від дверей до дверей“?

А) Автомобільний.

Б) Залізничний.

В) Водний.

Г) Трубопровідний.

Перевезення яких вантажів вважаються траповими перевезеннями?

А) Регулярні перевезення вантажів між двома морськими портами.

Б) Перевезення виключно генеральних вантажів за завчасно оголошеним розкладом.

В) Перевезення будь-яких вантажів, крім генеральних, які не пов’язані з постійними районами плавання і не обмежені певним видом вантажу.

Г) Перевезення, ціна за яке (фрахт) встановлюється за згодою сторін

Які умови необхідні для забезпечення єдиного транспортного процесу?

А) Усі відповіді правильні.

Б) Узгодження ритму транспортного процесу з ритмом виробництва і споживання, скорочення кількості перевалочних операцій.

В) Узгодження режиму роботи транспорту, складів, підприємств і баз.

Г) Попередня підготовка вантажів до перевезення.

Які основні види відправки вантажів споживачам можуть застосовуватись у логістичних системах у сфері виробництва та обігу?

А) Пряме відвантаження з заводських запасів.

Б) Відвантаження від виробничої лінії.

В) Постачання через складську систему.

Г) Усі відповіді правильні і взаємодоповнюють одна одну.

Які вантажі при залізничних перевезеннях належать до групи навалочних?

А) Вантажі, які перевозяться без підрахунку кількості місць вагонними відправниками.

Б) Вантажі, які приймаються і видаються за кількістю місць або штук, вказаних у перевізному документі.

В) Вантажі, які завантажуються в криті універсальні або спеціальні вагони без упаковки.

Г) Вантажі, які перевозяться у вагонах-цистернах, бункерних напіввагонах, спеціалізованих контейнерах.

У якому визначенні правильно характеризується маятниковий маршрут?

А) Рух від автогосподарства до замовника і в зворотному напрямку.

Б) Рух автомобіля між двома пунктами повторюється неодноразово.

В) Рух автотранспорту замкненим колом.

Г) Рух автомобіля між двома пунктами по різних транспортних шляхах.

Що таке маршрутизація перевезення?

А) Перевезення продукції автомобілем.

Б) Раціональне використання рухомого складу.

В) Найбільш досконалий спосіб організації матеріалопотоків вантажів з підприємств оптової торгівлі.

Г) Перевезення максимальної кількості вантажів.

Хто такі транспортні посередники?

А) Особи або організації, які здійснюють визначення системи доставок, пошуки потенційних перевізників.

Б) Особи або організації, які виконують комплекс послуг, пов’язаних з транспортуванням продукції.

В) Особи або організації, які доставляють товари від виробника до споживача.

Г) Усі відповіді правильні.

Хто із перерахованих суб’єктів перевезень здійснює комплекс робіт, що включає подачу вантажу з пристані в трюм, розформування, укладання, штивку і сепарацію вантажу, підйом вантажу в трюмі судна, підйом і подачу його до лінії суднових перил на пристань у межах „вильоту“ суднових вантажних пристроїв?

А) Морські агенти.

Б) Стівідори.

В) Митні брокери.

Г) Транспортно-експедиційні фірми.

34. Найбільш прогресивними варіантами доставки в переважну частину магазинів плодоовочевих консервів є їх транспортування та зберігання:

А) У груповій упаковці.

Б) Безтарним способом.

В) На піддонах.

Г) У тарі-обладанні.


9157038115744206.html
9157086290630693.html
    PR.RU™