Синтаксис писемного мовлення

Каранська М.У. Синтаксис сучасної української мови: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1995. – 312 с.

Караванський С. Секрети української мови. – К.: Кобза, 1994. – 152 с.

Слинько І.І., Гуйванюк Н.В., Кобилянська М.Ф. Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання. – К.: Вища шк., 1994. – 670 с.

Сучасна українська літературна мова: Підручник / За ред. А.П.Грищенка. – К.: Вища шк., 1997. – 493 с.

Публічний виступ, його підготовка та виголошення.

Пахомов В. Ділова українська мова: Конспект лекцій. – Івано-Франківськ: Факел, 2002. – 358 с.

Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. – Львів: В-во СПОЛОМ, 2001. – 223 с.

Універсальний довідник-практикум з ділових паперів та ділової етики. - К.: Довіра, 2003. – 623 с.

Ділове листування.

Молдаванов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ: Зразки найважливіших документів українською мовою. – К.: Техніка, 1992. – 399 с.

Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. – К.: Атіка, 2007. – 592 с.

Універсальний довідник-практикум з ділових паперів та ділової етики. - К.: Довіра, 2003. – 623 с.

Фразеологія української літературної мови.

Дудик П.С. Стилістика української мови: Навч. посібник. – К.: Академія, 2005. – 368 с.

Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови. – Донецьк: Дон НУ, 2001. – 662 с.

Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. – 8-ме вид., випр. – Х.: СПД ФО Співак Т.К., 2006. – 448 с.

Мовна компетенція особистості.

Богдан С.К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. – К.: Рідна мова, 1998. – 475 с.

Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / За ред. Н.Д.Бабич. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2005. – 572 с.

Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. – Львів: В-во СПОЛОМ, 2001. – 223 с.9156852731011654.html
9156899579585675.html
    PR.RU™