Тема 9. Недоговірні зобов’язання у міжнародному приватному праві

Поняття недоговірних зобов’язань у міжнародному приватному праві. Види недоговірних зобов’язань у міжнародному приватному праві.

Поняття деліктного зобов’язання з іноземним елементом. Колізійні питання у сфері деліктних зобов’язань. Статут деліктного зобов’язання з іноземним елементом. Колізійні прив’язки у сфері деліктних зобов’язань з іноземним елементом. Заподіяння шкоди іноземними суб’єктами в Україні. Заподіяння шкоди українськими суб’єктами за кордоном. Держава як суб’єкт деліктних правовідносин з іноземним елементом. Міжнародні угоди у сфері деліктної відповідальності.

Поняття зобов’язання із безпідставного збагачення у міжнародному приватному праві. Колізійні прив’язки у сфері зобов’язань із безпідставного збагачення.

Тема 10. Правове регулювання грошових зобов’язань та міжнародних розрахунків у міжнародному приватному праві

Поняття та види міжнародних грошових зобов’язань. Банківська гарантія у міжнародних грошових зобов’язаннях.

Міжнародні розрахункові правовідносини. Правові засади міжнародних розрахунків. Форми міжнародних розрахунків (акредитив, інкасо, авансовий платіж та платіж за відкритим рахунком). Уніфіковані правила міжнародних розрахунків.

Міжнародні розрахунки із використанням векселя. Міжнародні розрахунки із використанням чека.

Тема 11. Правове регулювання міжнародних перевезень

Поняття міжнародних перевезень. Види міжнародних перевезень. Загальна характеристика джерел правового регулювання міжнародних перевезень. Міжнародні залізничні перевезення: особливості правового регулювання. Міжнародні автомобільні перевезення: особливості правового регулювання. Міжнародні повітряні перевезення: особливості правового регулювання. Міжнародні морські перевезення: особливості правового регулювання. Міжнародні перевезення внутрішніми водними шляхами: особливості правового регулювання. Міжнародні змішані перевезення: особливості правового регулювання.


9151565322942414.html
9151665883864340.html
    PR.RU™